Loading...

نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا

نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا

جزییات پروژه

  • کارفرما: پترو نیرو صبا
  • محل قرار گیری: پاسداران
  • طراح: مهندس کیوان زرگر
  • زمان پروژه: پاییز 1401
  • تیم اجرایی: استودیو هفت بوم
  • عکاس: سامان زواریان

توضیحات پروژه

تولید و تجهیز روشنایی شرکت پترو نیرو صبا در زیربنایی به مساحت 3000 مترمربع در 6 طبقه واقع در پاسدارن یکی از پروژه های مدولار پرو بود. در این پروژه از انواع سیستم های مولتی ترک مگنتیک و غیرمگنتیک استفاده شده است همچین چراغ های خطی برای سالن های کنفرانس این مجموعه طراحی شده گردیده.

نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 166
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 167
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 168
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 169
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 170
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 171
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 172
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 173
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 174
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 175
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 176
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 177
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 178
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 179
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 180
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 181
نورپردازی دفتر مرکزی پترو نیرو صبا 182
×