Loading...

Light Up Your Design Vision with Our  Expertise.

مقالات مرتبط با نورپردازی فضاها، استانداردهای نورپردازی و انواع نور

راهنمای نورپردازی اتاق نشیمن

فضای نشیمن یکی از داینامیک ترین قسمت های خانه است. همانگونه که از نام انگلیسی آن پیدا است-Living room- اتاق نشیمن مکانی است که اغلب فعالیت های زندگی در آن رخ می دهد.
اغلب فضاهای نشیمن نیازمند طراحی روشنایی انعطاف پذیر هستند زیرا این فضا کاربری های متنوعی را در خود جای داده و بسیاری از فعالیت ها در این اتاق روی می دهد. نورپردازی فضای نشیمن باید علاوه بر تامین روشنایی برای انجام فعالیت های فردی مانند مطالعه کردن، موسیقی گوش دادن و یا تماشای تلویزیون، پاسخگوی دورهمی های خانوادگی و یا دوستانه و یا مهمانی های بزرگ نیز باشد.
با این اوصاف سالن نشیمن رنج وسیعی از فعالیت ها را در خود جای داده است. درنتیجه نقش نورپردازی برای تامین نیاز این فعالیت ها بسیار حایز اهمیت است و برای اینکه فضای نشیمن کاربردی باشد، نورپردازی باید با عملکرد قسمت های مختلف این فضا هماهنگ باشد.