Loading...

نورپردازی دفتر کار گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه

نورپردازی دفتر کار گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه

جزییات پروژه

  • کارفرما: گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه
  • محل قرار گیری: رباط کریم
  • طراح: گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه
  • زمان پروژه: تابستان 1401
  • تیم اجرایی: گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه
  • عکاس: آزاده رضایی

توضیحات پروژه

مجموعه بازرگانی رفاه گستر انوشه یکی از مجموعه های فعال و مطرح در حوزه پخش و توزیع لوازم خانگی و... میباشد که بیش از 15 سال در این حرفه سابقه دارد. این بنا طوری طراحی شده است که مکانی برای همکاری بهتر و تعامل بیشتر ایجاد کند. برای روشنایی این مجموعه از سیستم مولتی ترک مگنتیک در 2سایز مختلف ریل استفاده شده است.

نورپردازی دفتر کار گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه 146
نورپردازی دفتر کار گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه 147
نورپردازی دفتر کار گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه 148
نورپردازی دفتر کار گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه 150
نورپردازی دفتر کار گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه 151
نورپردازی دفتر کار گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه 152
نورپردازی دفتر کار گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه 153
نورپردازی دفتر کار گروه صنعتی رفاه گستر آنوشه 154
×